Skip to main content
WinkelmandClose Cart

ALS is een ongeneeslijke ziekte en moeilijk te begrijpen, dus hoe leg je dat je kinderen uit? Om dit hun kinderen en die van lotgenoten over de hele wereld beter uit te kunnen leggen, hebben Sascha Groen en Anjo Snijders Luka bedacht. Luka & The Lights is een ontroerende korte animatiefilm over een robot met de ziekte ALS. Zodanig uitgebeeld dat het zonder woorden te begrijpen is.

Om deze film te kunnen realiseren is er veel meer aandacht nodig en daar kan jij bij helpen. Het is ons doel om wereldwijd zoveel mogelijk lotgenoten te bereiken.

Wij zijn ambassadeurs van Luka & The Lights en doen mee, jij ook? Deel dan dit bericht en volg Luka op Instagram en/of Facebook. We hebben geen tijd te verliezen!

www.lukaandthelights.com

Facebook: @ALSrobotLuka

https://www.facebook.com/ALSrobotLuka

Instagram @Luka_and_the_lights

https://www.instagram.com/luka_and_the_lights/

ENGLISH:

ALS is an incurable disease and difficult to understand, so how do you explain it to your children? To better be able to explain this to their children and those of fellow patients around the world, Sascha Groen and Anjo Snijders came up with Luka. Luka & The Lights is a moving short animated film about a robot suffering from ALS. It is pictured in such a way that it can be understood without words.

In order to realise this film, much more awareness is needed and you can help.

As an ambassador I am fully committed to this film, will you join me? Please share this post and follow Luka on Instagram and/or Facebook. We have no time to lose!